Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü Mesajı

Uyuşturucu madde kullanımı, toplum sağlığını, güvenliğini ve esenliğini tehdit eden geleceğimiz gençlerimizi hedef alan önemli bir toplumsal sorundur.

Özellikle terörün ve organize suç örgütlerinin finansman araçlarından biri olan uyuşturucu ticaretini önlemek, terör örgütlerinin maddi gücünü zayıflatmak bakımından da önemlidir. Uyuşturucuyla mücadele aynı zamanda terörle mücadeledir. Uyuşturucu kullanımını teşvik etmek, kullanımına aracılık etmek, uyuşturucu temini ve satışını gerçekleştirmek terör ve insanlık suçudur. Herkes bilmelidir ki ülkemizin gençlerini uyuşturucu terörüne feda etmeyiz.

Ülkemizde uyuşturucu kullanım oranı Avrupa ülkelerine kıyasla çok aşağılarda olmakla birlikte,  tüm dünyada olduğu gibi maalesef ülkemizde de artmaktadır. Bu nedenle gençlerimizi uyuşturucu belasından korumada hepimize görevler düşüyor. Başta aile ve okul olmak üzere medya ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda birlikte hareket etmesi hayati önem taşıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak uyuşturucu ve madde kaçakçılığı üzerinde hassasiyetle durarak, etkin ve özverili bir mücadele yürütmekteyiz. Bu doğrultuda kaçakçılıkla mücadele kapasitemizi artırmak amacıyla 2016 yılında 60 Milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirdik. Uyuşturucu madde kaçakçılığı açısından riskli konumda bulunan tüm kara, hava, deniz hudut kapıları ile posta ve kargo işleme merkezlerini gelişmiş teknolojik cihazlar ve narkotik dedektör köpekler başta olmak üzere yardımcı ekipmanlarla donattık.

Ülkemizde yeni nesil uyuşturucu maddelerin tespit edilmesine yönelik olarak dünyada sayılı ülkelerce kullanılmakta olan cihazları envanterimize aldık. Son olarak 16 bin farklı kimyasal maddeyi ayırt edebilen 15 adet el tipi gelişmiş uyuşturucu madde tespit cihazını temin ederek ilgili idarelerimizin kullanımına sunduk.

Yasadışı uyuşturucu madde ticareti organize ve örgütsel bir yapı ile mücadeleyi gerektirmekte ve sınır aşan bir nitelik arz etmektedir. Bu bağlamda uluslararası arenada yer alan aktörler ve ulusal düzeyde başta kolluk birimleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla müşterek çalışmalara ağırlık verdik.

Gümrük Muhafaza ekiplerimizin ülke genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda, 2015 yılında 2 ton 689 kilo olan yakalama miktarı, 2016 yılında %30 artışla, 3 ton 426 kiloya yükselmiştir. 2015 yılında 206 milyon lira değerinde uyuşturucu yakalanmış iken bu değer 2016 yılında %16 artışla 236 milyon liraya ulaşmıştır. 2017 yılında ise yakalamalar artan bir ivme göstermiş ve Haziran ayı itibariyle toplam uyuşturucu yakalaması 2016 yılını 5’e katlayarak 17 ton 789 kiloya ulaşmıştır. 

Bakanlığımızca insan ve toplum sağlığının korunması ve terörün finansman kaynağının kurutulması amacıyla, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele alanında 7 gün 24 saat büyük bir özveri ile yürüttüğümüz çalışmalarımız, önümüzdeki süreçte de en üst düzeyde büyük bir kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir.

Bu vesileyle, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü’nün; bu alanda farkındalık yaratarak toplumsal bilincin artırılmasına katkı sağlamasını ve uyuşturucunun başta ülkemiz ve dünya için tehdit unsuru olmaktan çıkmasını temenni ediyorum.

                                                                                                          Bülent TÜFENKCİ
                                                                                                    Gümrük ve Ticaret Bakanı 

 

PAYLAŞ